Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir poliol grubu olan glikollerin (örn. etilen glikol ) girdikleri kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan ve hem alkol hem de eter fonksiyonuna sahip olan bileşiklerdir.Örneğin etilen glikol monobütil eter molekül yapısı aşağıda verilmiştir. Glikol eterler, boya sanayiinde çok kullanılan bir oksijenli çözgen grubunu oluştururlar.
Terim
Tanım
Compounds, formed by reactions of glycols (e.g, ethylene glycol) having both ether and hydroxyl bonds. For instance, structure of ethylene glycol monobutyl ether is given below. Glycol ethers are among the most widely used oxygenated solvent groups.