Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Glikol eterlerin asetik asitle tepkimeleri sonucunda oluşan ve hem eter hem de ester fonksiyonuna sahip bileşikler. (örneğin: Bütil glikol asetat (Etilen glikol monobütil eter asetat). Glikol eter esterleri, boya sanayiinde en yaygın kullanılan oksijenli çözgen grupları arasında yer alırlar.
Terim
Tanım
Compounds, obtained from reaction of glycol ethers with acetic acid, having both ether and hydroxyl bonds. (e.g, Butyl glycol acetate = Ethylene glycol monobutyl ether acetate). Glycol ether esters are among the most widely used oxygenated solvent groups.