Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir rengin, hiçbir ölçüm aleti kullanmaksızın, sadece, insan gözünün ayırdetme yeteneğiyle belirlenmesidir. Bu işlemle, aşağıdaki amaçlardan biri ya da birkaçına erişilmek istenir: (i) Gözlemlenen ve bileşimi bilinmeyen bir rengin hangi pigment veya boyar maddelerden oluştuğunun tahmin edilebilmesi. (ii) Gözlemlenen rengin, bir referans renkle uyum derecesinin belirlenmesi. (iii) Gözlemlenen rengin, referans renkle daha uyumlu hale getirilmesi için hangi renklendiricilerin ne oranda eklenmesinin gerekli olduğunun belirlenmesi.
Terim
Tanım
Determination of color, distinguishing only with human eye without using any measurement tools. One or more of the following is intended by this process: (i) Estimation of pigment or dye stuff content of an observed color with an unknown composition. (ii) Determination of matching degree of an observed color according to a reference color. (iii) Determination of types and amounts of stains to match an observed color with a reference color.