Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yansıyan görüntünün kalitesini belirleyen üç kavramdan biri olan görüntü netliğinin eksikliği daha çok otomotiv orijinal vernikleriyle oto tamir verniklerinde önemsenen bir kusurdur. Görüntü netliğinde gözlenen eksiklik, parlak vernik yüzeyinden 20° açıyla yansıyan ana huzmenin çok yakın komşuluğunda yine bir miktar saçılmanın olmasıyla ortaya çıkar. Ancak, DOI eksikliğindeki saçılma, pusluluktakine göre çok daha dar bir açı aralığında gerçekleşir. DOI eksikliği, yansıyan görüntünün kenar çizgilerinde oluşan keskinliğin ve netliğin azalması biçiminde algılanır. Görüntü netliği eksikliğinin de aletsel ölçümü bazı cihaz üreticilerince üretilen DOI ölçerler tarafından yapılabilmektedir. Görüntü netliğinin (DOI’nin) eksikliği, vernik yüzeyindeki kimi çok ince kırışıklıkların yol açtığı ya da vernik filmi içinde yer alan yarı kristal yapılı katkı ve bağlayıcıların yol açtığı ışık saçınmalarından kaynaklanabilmektedir.
Terim
Tanım
DOI is one of the three concepts designating the reflected image quality, therefore, low DOI is an important defect for automotive OEM and car repair coatings. Low DOI is revealed by observation of scattering on the vicinity of the main light beam reflected with an angle of 20° from the varnish surface. However, scaterring in low DOI occurs in a much narrower angle interval than that of haze defect. Low DOI is perceived as reduction in sharpness and distinctness on the edges of the reflected image. Measurement of DOI is performed by DOI-meters produced by equipment producers. Low DOI can arise from light scattering caused by crystalline additives or binders in the coating film, or by tiny wrinkles on the surface of the coating.