Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
o-Ksilen’in veya naftalinin yükseltgenmesiyle elde edilir. Alkid reçinelerinin ve polyester reçinelerinin sentezinde en yaygın kullanılan poliasittir.
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 131°C
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 35°C
Terim
Tanım
Chemical substance obtained by oxidation of o-xylene or naphthaline. Phtalic anhydride is the most widely used polyacid in alkyd resin and polyester resin synthesis.
Chemical formula:

Boiling point: 131°C
Chemical formula:

Melting point: 35°C