Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bazı cisimler, üzerlerine düşen ışığın bir bölümünü soğurup kalanını yansıtırken, soğurdukları ışık enerjisinin büyük bir bölümünü, floresanstakine benzer biçimde, ama bir sürelik gecikmenin ardından yine ışık enerjisi biçiminde çevreye geri verirler. Bu olguya fosforesans adı verilir. Ayrıca Bkz. Floresans
Terim
Tanım
Some objects absorb some of the light energy and reflect the rest, while returning most of the absorbed light energy to its surrounding in the form of light energy, similar to fluorescence but with a time lag. This fact is called phosphorescence. See Also Fluorescence