Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sıvıların akışkanlığını ölçmek için kullanılan, silindirik yapılı, düz veya konik tabanlı, tabanının ortasında bir delik bulunan ve genellikle 100 ml civarında iç hacme sahip olan kaplar. Çeşitli standartlara göre tanımlanmış akış kapları mevcuttur (örn. DIN kapları, ISO kapları, Ford kapları, Afnor kapları, Iwata kapları).
Terim
Tanım
Cylindrical cups, of generally 100 ml inner volume, with flat or conical bases and holes at the bottom, used to measure fluid viscosity. There are various flow cups defined by various standards (e.g. DIN cups, ISO cups, Ford cups, Afnor cups, Iwata cups)