Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Pigment taneciklerinin noktasal temaslarla birbirlerine tutuşarak oluşturdukları, iç boşluklarında reçine ve çözgenden oluşan taşıyıcının bulunduğu pigment yumağı. Flokkülatlar, genellikle evvelce disperse edilmiş olan pigment taneciklerinin tekrar bir araya gelerek yumaklaşması sonucunda oluşurlar. Ayrıca Bkz. Pigment ve dolgu topakları
Terim
Tanım
Pigment lump formed by coalescence of pigments at their edges and containing resin and solvent in their interspaces. Flocculates generally arise from re-agglomeration of previously dispersed pigment particles. See Also Clusters of pigments and extenders