Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Pigment aglomerat ve agregatlarının, dispersiyon süreci sonunda, birincil tane büyüklüklerine yakın büyüklükteki tanecikler halinde ezilmesi. Ayrıca Bkz. Kontrollü flokkülasyon
Evvelce küçük taneciklere ezilerek disperse edilen pigmentlerin, dispersiyonun yeterince kararlı yapılamaması sonucunda, tekrar bir araya gelerek flokkülatlar oluşturmaları, yumaklaşmaları. Ayrıca Bkz. Flokülat
Terim
Tanım
Grinding of pigment agglomerates and aggregates close to their primary particle sizes after dispersion process. See Also Controlled flocculation
Agglomeration of previously grinded and dispersed pigments as flocculates due to the unstable dispersion process. See Also Flocculate