Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplamanın hem yüzeye yapışan hem de kendi içsel bütünlüğünü ve sağlamlığını korumasını sağlayan ham madde: bağlayıcı Ayrıca Bkz. Bağlayıcı
Terim
Tanım
Organic coating raw material used for providing adhesion, internal integrity and strength. See Also Binder