Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Birden fazla sayıda pigment ve/veya dolgu kullanılarak yapılabilen bir boyanın, bu pigment ve/veya dolguların birlikte ezilerek disperse edilmesiyle üretilmesi yöntemi.
Mekanik enerji kullanılarak, akışkan ortam içinde bulunan pigment topaklarının parçacık boyutlarının küçültülmesi için uygulanan bir boya üretim adımı. Yaş boyada kullanılan pigmentlerin, reçine çözeltilerinden oluşan sıvı ortamda ezilmeleri dolayısıyla bu işlemler “yaş ezme (wet grinding)” olarak da adlandırılır.
Dispersiyon işlemi sonucunda elde edilen tanecik büyüklüğü aralığının üst sınırı. Örneğin, Ezme inceliğinin belirtilmesinde iki ölçek yaygın olarak kullanılır: Mikrometre temelindeki metrik ölçek ve Hegman ölçeği. Örneğin, bir pigment pastasındaki veya bir boyadaki taneciklerin hemen hemen tümünün 25µm veya daha küçük boyutta olması durumunda, ezme inceliği, metrik ölçekte 25µm, Hegman ölçeğinde 6 olarak belirtilir.
Pigment içeren boyaların veya boya yarı ürünlerinin sahip olduğu tanecik büyüklüğünün üst sınırını belirlemek için kullanılan laboratuvar cihazı. Ezme ölçerler, sıfırdan başlayarak gittikçe derinleşen oyuklar içeren çelik bir bloktan oluşurlar. Oyuğun derin ucuna doldurulan pigmentli sıvı bir bıçak yardımıyla oyuğun sığ ucuna doğru sıvazlanarak süpürülür. Taneciklerin görülmeye başladığı noktadaki oyuk derinliği ezme inceliği olarak kaydedilir.
Terim
Tanım
Method for producing paints, containing more than one type of pigments and/or fillers, where pigments and/or fillers are dispersed by grinding together.
Paint production step applied to decrease the particle size of pigment aggregates in the fluid medium using mechanical energy. Because grinding of pigments used in wet paints are achieved in liquid media consisting of resin solutions, those processes are also called “wet grinding”.
Upper limit of particle size range obtained after dispersion. Fineness of grind is usually stated using two gauges: Metric gauge based on micrometer and Hegman gauge. e.g, in the case that almost all the particles in a pigment paste or coating are 25µm or smaller, fineness of grind is 25µm in metric gauge and 6 in Hegman gauge.
Laboratory device used to determine the upper limit of pigment size of coatings or semi-finished coatings. Grindometers consist of a steel block with a cavity of varying depth starting from zero depth. The deep end of the cavity is filled with the pigmented liquid and the liquid is scraped towards the shallow end with the help of a knife. Depth of cavity at the point where particles are visible is noted as the fineness of grind.