Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Silikanın etil gruplarıyla tepkimesi sonucunda elde edilen, yüksek korozyon direnci sağlayan kaplama bağlayıcısı grubu. En yaygın kullanılan örneği tetraetilortosilikat monomeridir. Çinko yüklemeli sulu astarların yapımında kullanılırlar.
Terim
Tanım
Group of coating binders that is obtained by reaction of silica with ethyl groups and that provides high corrosion resistance. Most widely used example is tetraethylorthosilicate monomer. They are used in production of zinc-rich waterborne primers.