Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Etil glikol’ün kullanım alanlarının yanısıra polyester ve kısa yağlı alkid reçinelerini de çözmede kullanılan eter asetat. İnsan sağlığına yönelik riskler oluşturması nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono etil eter asetat; etoksi etil asetat (Cellosolve acetate olarak da anılır).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 156,2°C; etere göre buharlaşma sayısı: 60; özgül ağırlığı: 0,975; kırma indisi: 1,4058; parlama noktası: 51°C.
Metil glikolün kullanıldığı alanlarda kullanılan bir eter asetat. İnsan sağlığına yönelik riskler nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono metil eter asetat, metoksietil asetat (Methyl cellosolve acetate olarak da anılır).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 145°C; etere göre buharlaşma sayısı: 35; özgül ağırlığı: 1,005; kırma indisi: 1,4019; parlama noktası: 47°C
Terim
Tanım
Ether acetate also used to dissolve polyester and short oil alkyd resins, besides being used for the same applications as ethyl glycol. Its use is limited due to health concerns.
Chemical name: Ethylene glycol mono ethyl ether acetate; ethoxy ethyl acetate (also known as Cellosolve acetate).
Chemical formula:

Boiling point: 156,2°C; evaporation number relative to ether: 60, specific gravity: 0,975; refractive index: 1,4058; flash point: 51°C
Ether acetate used in similar areas as methyl glycol. Due to the potential risks to human health, its use is restricted.
Chemical name: Ethylene glycol monomethyl ether acetate; 2-Methoxyethyl Acetate (also known as methyl cellosolve acetate)
Chemical formula:

Boiling point: 145°C; Evaporation number based on the ether: 35; Specific gravity: 1,005; Refractive index: 1,4019; Flash point: 47°C