Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Pek çok selüloz türevi reçine, polivinil asetat, polyesterler dahil olmak üzere geniş bir organik polimer grubunu iyi çözen bir ester.
Kimyasal adı: Asetik asit etil esteri
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 77,2°C; etere göre buharlaşma sayısı: 2,9, özgül ağırlığı: 0,901; kırma indisi: 1,3725; parlama noktası: –4
Terim
Tanım
Type of ester that is a strong solvent for a wide range of polymers including many cellulose derived resins, polyvinyl acetate and polyesters.
Chemical name: Acetic acid ethyl ester
Chemical formula:

Boiling point: 77,2°C; evaporation number relative to ether: 2,9, specific gravity: 0,901; refractive index: 1,3725; flash point: –4°C