Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Metanol gibi etanol de çoğu organik polimer için iyi bir çözücü değildir. Ancak, aromatiklerle karışımları yüksek çözücü etkiye yol açarlar.
Kimyasal adı: Etil alkol
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 78,3°C; etere göre buharlaşma sayısı: 8,3; özgül ağırlığı: 0,789; kırma indisi: 1,3614; parlama noktası: 12°C
Organik polimerlerin çoğu için iyi bir çözücü olmadığından boya sanayiinde kulanımı nadirdir.
Kimyasal adı: Metil alkol
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 64,7°C; etere göre buharlaşma sayısı; 6,3; özgül ağırlığı; 0,792; kırma indisi: 1,3287; parlama noktası: 11°C
Hem su hem de UV direncinin yüksek olması gereken dış cephe sanayi boyası polyesterlerinde kullanılan poliol.
Kimyasal adı: 1,4_Siklohekzandimetanol; 1,4-dimetilolsiklohekzan
Kimyasal formülü:

Erime noktası: 35°C

Terim
Tanım
Ethanol, just like methanol, is not a strong solvent for most of the polymers. However, blending with aromatics causes a strong solvent effect.
Chemical name: Ethyl alcohol
Chemical formula:
Boiling point: 78,3°C; evaporation number relative to ether: 8,3; specific gravity: 0,789; refractive index: 1,3614; flash point: 12°CDue to the lack of good solvency in most organic polymers, its use in paint industry is rare.
Chemical name: Methyl alcohol
Chemical formula:
Boiling point: 64,7°C; Evaporation number based on the ether: 6,3; Specific gravity: 0,792; Refractive index: 1,3287; Flash point: 11°C
Polyol that is used in exterior-use industrial coating polyesters which require high water and UV resistance.
Chemical name: 1,4-cyclohexane dimethylol, 1,4-dimethylcyclohexane
Chemical formula:

Melting point: 35°C