Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Polimer zincirinin uçlarında iki veya daha fazla epoksi grupları içeren reçinelerdir. En çok kullanılan türü, epiklorohidrin’le (klorometil okziran), bisfenol A’nın (difenilolpropan) tepkimesi sonucunda elde edilir. Oluşan polimerik zincirin uzunluğuna göre sıvı ve katı epoksi reçineleri üretilebilmektedir. Organik kaplama alanında, epoksi reçineleri, poliamidler, poliaminoamidler, izosiyanat içeren bileşikler, amino reçineleri ve ketiminlerle tepkimeye sokulurlar. Emsalsiz yapışma, kimyasal direnç ve korozyon direnci sağlayan organik kaplamaları üretmekte kullanılırlar.
Terim
Tanım
Resins carrying two or more extra epoxy groups at the ends of their polymer chains. The most widely used type is produced by reaction of epichlorohydrine (chloromethyl oxirane) and bisphenol A (diphenylolpropane). Liquid or solid epoxy resins can be produced depending on the length of the polymer chain. For organic coatings, epoxy resins are reacted with polyamides, polyaminoamides, isocyanate compounds, amino resins and ketimines. Epoxy resins are used in production of organic coatings with superior adhesion, chemical resistance and corrosion resistance.