Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Propilenin klorlanmasından yola çıkılarak elde edilen, epoksi reçinelerin ve epiklorhidrin lastiğinin üretiminde kullanılan bileşik.
Kimyasal adı: Klorometilokziran
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 116°C
Terim
Tanım
Compound obtained by starting from chlorination of propylene and used in production of epoxy resins and epichlorohydrin rubber.
Chemical name: Chloromethyloxirane
Chemical formula:
Boiling point: 116°C