Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir sıvının, karışma özelliği göstermediği bir sıvı içinde, kolloidden daha irice damlacıklar içinde askıda kalmasıyla oluşan bir sistem.
Bağlayıcı olarak sulu emülsiyon polimerlerinin kullanıldığı boyalar.
Küçük polimer damlacıklarının, emülsiyon katkıları (emülgatörler) kullanılarak, su içindeki kararlı asıltılarıdır. Polimerleşme, ham maddelerin oluşturduğu damlacıkların içinde gerçekleşirse, oluşan emülsiyona “birincil emülsiyon” denir; evvelce oluşan polimerin çözgen içinde çözünmesiyle oluşan çözelti, su içinde damlacıklar halinde askıda tutularak emülsifiye ediliyorsa, oluşan emülsiyona “ikincil emülsiyon” adı verilir.
Terim
Tanım
System formed by suspension of a liquid in another immiscible liquid as droplets larger than a colloidal state.
Paints in which waterborne emulsion polymers are used as binders.
Waterborne emulsion polymers are suspensions of small polymer droplets which are stabilized by emulsifiers in water. If the polymerization occurs in the droplets formed by raw materials, the emulsion is called “primary emulsion”. If the solution of a solventborne polymer is emulsified in water, than it is called “secondary emulsion”.