Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Su içinde askıda bulunan elektrik yüklü emülsifiye parçacıkların, bir elektrik akımı uygulanması sonucunda, zıt yüklü oldukları elektroda doğru göçmeleri ve elektrot yüzeyinde toplanmaları olgusu. Elektrik alanı etkisindeki malzeme göçü, (+) yüklü parçacıkların katota yönelmesi şeklinde gerçekleşiyorsa, sürece kataforez adı verilir. Benzer biçimde (-) yüklü emülsiyon zereciklerinin anoda yöneldiği süreçler ise anaforez olarak adlandırılır.
Terim
Tanım
Process of migration of electrically charged emulsified particles to the oppositely charged electrode and deposition on the electrode under an electrical current. If the material migration under the influence of the electric field occurs by movement of (+) charged particles to cathode, the process is called cataphoresis. Similarly, if (-) charged particles move towards the anode, the process is called anaphoresis.