Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boya sektöründe, genel olarak, bir yaş boyanın elektriği iletme direncinin belirtilmesi amacıyla kullanılan bir terimdir. Yaş boyanın elektrostatik yöntemle püskürtülebilmesi için, katot haline getirilmiş olan boyanacak eşya yüzeyine, elektriksel çekim kuvvetlerinin etkisiyle ulaşması gerekir. Bunun için de yaş boyanın elektriksel direncinin, belli bir değerin üzerinde olmaması gerekir. Başka bir deyişle, yeterince iletken olması gerekir. Ayrıca Bkz. İletkenlik
Terim
Tanım
Term generally used in coatings industry to describe the electrical resistivity of wet paints. In order for the wet paint to be sprayed by electrostatic methods, it has to reach to the cathodic surface with the effect of electrical attraction forces. For this purpose, electrical resistance of the wet paint should be below a certain value. In other words, the wet paint has to be sufficiently conductive. See Also Conductivity