Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boyanacak nesnenin, elektroliz devresine anot olarak bağlanması sonucunda, banyodaki eksi yüklü boya zerrecikleriyle kaplandığı elektroforetik kaplama türü. Ayrıca Bkz. Elektroforetik kaplamalar
Su içinde emülsiyon halindeki bir boya banyosuna elektrot olarak daldırılan nesnenin harici akım uygulaması sayesinde, banyodaki boya zerrecikleriyle kaplanması.
Sulu ortamda (+) yüklü asıltılar halinde bulunan boya zerreciklerinin, doğru akım altındaki bir devreye katot olacak biçimde bağlanan iletken yüzeyli eşyayı kaplamasıyla oluşturulan organik kaplamalar. Katodik elektro kaplamalar, en yaygın olarak otomobil gövdelerinde kullanılırlar. Yapışmanın mükemmelliği, bu kaplamaların çok yüksek korozyon dirençleri sağlamasına yol açar. Bu kaplamalara kataforetik kaplamalar da denir.
Terim
Tanım
Type of electrophoretic coating in which the object to be coated is connected to the electrolysis circuit as the anode and, thus, is coated with the negatively charged paint molecules. See Also Electrodeposition coatings
Coating of an object with paint particles after dipping into an emulsion paint bath as an electrode and applying external current.
Organic coatings formed by coating of an object- having a conductive surface- connected to a circuit as the cathode by positively charged paint particles suspended in aqueous medium under direct current. Cathodic electrodeposition coatings are most widely utilized for automotive coatings. Perfect adhesion enables superior corrosion resistance. These coatings are also known as cataphoretic coatings.