Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Kalsiyum ve magnezyum karbonatların birlikte çökelmesiyle oluşan kayaçlara dolomit adı verilir (CaCO3.MgCO3). kırma indisi: 1,60; özgül ağırlığı: 2,90. Mineralin öğütülmesiyle elde edilen dolgu, dış cephe inşaat boyalarında kullanılır.
Terim
Tanım
Rocks formed by precipitation of calcium and magnesium carbonate together are called dolomites (CaCO3.MgCO3). Refractive index: 1,60; Specific gravity: 2,90. Filler material obtained by grinding of dolomite is used in exterior architectural coatings.