Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Çok sayıdaki örneği öğütülmüş doğal minerallerden oluşan(barit, kalsit, talk, kaolin, mika gibi), daha az sayıdaki tipleriyse sentetik yolla elde edilen (Blanc Fixe, litopon gibi) mikron boyutlu toz boya girdilerinin genel adı. Boya ortamında çözünmeyen dolguların temel kullanılma nedeni boya maliyetini düşürmek olup, bununla birlikte, boyanın bazı teknik özelliklerinin de iyileşmesi de bir diğer kullanım nedenini oluşturabilir. Pigmentsiz kaplamalarda kullanılan dolguların, renksiz ve saydam görüntünün etkilenmemesi için, renksiz olmaları ve kırma indislerinin, kullanılan bağlayıcının kırma indisine yakın olması önemlidir.
Gerek aglomerat gerekse agregat biçimindeki pigment topaklarının, bağlayıcı ve çözgen ortamında parçalanması. Pigment ve dolguların dispersiyonu, yüksek devirli karıştırıcılarda ve yaş değirmenlerde gerçekleştirilir.
Boya sektöründe, matlaştırıcı katkı olarak, amorf yapılı kuvarsın öğütülmesiyle elde edilen kuvars unu yaygın biçimde kullanılır. Yine SiO2 yapılı diatome toprak da aynı amaçla kullanılır. Ayrıca, silisyum tetraklorür (SiCl4)’ün yakılmasıyla elde edilen pirojenik silika (SiO2) da boyada reoloji düzenleyici katkı olarak kullanılır.
Terim
Tanım
General name for micron-sized powder coating input materials, many of which are comprised of grinded natural minerals (baryte, calcite, talc, kaolin, mica) and some of which are obtained by synthetic methods (Blanc Fixe, lithopone). While main reason for using extenders is cost reduction, they can also be used to improve certain properties. For extenders used in pigmentless coatings, it is crucial that extenders are also colorless and have refractive indicis close to the binder’s refractive index in order for the transparent look not to be affected.
Breaking down of pigment flocculates which are combined as agglomerates or aggregates, in a binder and solvent medium. Dispersion of pigments and extenders is performed using high-speed dispersers and wet mills.
Quartz powder which is obtained by grinding amorphous quartz is widely used in paint industry as matting additive. Furthermore, SiO2 based on diatomaceous earth is used for the same purpose. Moreover, pyrogenic silica obtained by burning of silicon tetrachloride (SiCl4) is used as rheology modifier in paints.