Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir boya filminin, parmakla temas edildiğinde iz kalmayacak derecede kurumasıdır. Dokunma kuruması testleri; (a) Kuruyan yüzeye işaret parmağıyla “orta şiddette” basınç uygulanarak, (b) Üzerine 250-500 gr/cm² basınç uygulanan bir pamuk parçasının, ters yüz edilen panele yapışıp yapışmadığına bakılarak yapılır.
Terim
Tanım
Drying of a coating film to a point where it feels dry when touched. Touch-free drying tests are performed by; (a) Applying an average pressure on the drying film with a finger, (b) Observing whether there is paint residue on a piece of cotton pressed to the surface with a pressure of 250-500 gr/cm²