Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Siyahla hiç kirletilmemiş ve doygun dört temel rengi referans alarak oluşturulan bir renk tanımlama sistemi. NCS’de, yukarıdaki özelliklerde sarı, kırmızı, mavi ve yeşil standartlar oluşturulur. Bu standartları oluşturan boyalar değişik oranlarda karıştırılarak çeşitli tonlarda renkler edilir. Elde edilen her bir renk, renksiz vernikle çeşitli oranlarda karıştırılarak değişik doygunluklar elde edilebilir. Yine bu renker, siyahla çeşitli oranlarda kirletilebilir. Bu biçimde elde edilen renkler, NCS’de şöyle ifade edilir: Örneğin 2080-R70B. Yani renk % 20 oranında siyah içermektedir, % 80 oranında doygundur ve tonu % 70 oranında kırmızı (:Red, R) ile % 30 oranında mavinin (:Blue, B) karışımından oluşmaktadır. Ayrıca Bkz. Munsell renk sistemi, Renk tanımlama sistemleri
Terim
Tanım
Color identification system that takes four basic colors, which are saturated and not darkened with black, as reference. For NCS, yelow, red, blue and green standarts are formed with the above mentioned properties. Various color tones are obtained by mixing the standards at different ratios. Each color can be mixed with transparent varnish to obtain several saturation levels. In addition, these colors can be darkened with black in various ratios. Colors obtained by these methods are named by NCS as follows: 2080-R70B means color contains 20% black, 80% saturated and its hue is composed of 70% Red (R:Red) and 30% Blue (B:Blue). See Also Munsell color system, Color identification systems