Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Pigmentlerin, taşıyıcı ortam içindeki homojen ve küçük taneli dağılmışlık durumunun korunması süreci. Kararlılaştırma, iki temel işlerge (mekanizma) aracılığıyla gerçekleştirilir: (a) Pigment yüzeyleri, uygun katkılar kullanılarak elektrik yüklü hale getirilirler; böylece aynı yükle yüklü taneciklerin birbirini itmesi sonucunda pigment topaklaşması önlenmiş olur; (b) Pigment seven gruplar içeren polimerik dispersiyon katkıları, pigment çevresinde oluşturdukları tabakayla, pigmentlerin çarpışarak topaklaşmalarını önlerler (:uzaysal engellemeyle kararlılaştırma).
Terim
Tanım
Process of preserving the homogeneous and dispersed state of the pigments in the paint. Stabilization is achieved by two basic mechanisms: (a) Pigment interfaces are electrically charged using convenient additives, therefore repulsion force between particles of similar charge keeps the pigments from agglomeration; (b) Polymeric dispersion additives carrying pigment-loving groups prevents the pigments from agglomeration by forming a polymer layer around the pigment particle (: steric hindrance)