Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
1) Bir maddenin, bir başka madde içinde küçük parçacıklar halinde ve homojen olarak yayılması.
2) Dispersiyon işlemi sonucunda elde edilen homojen ve kararlı karışım.
Pigmentlerin, taşıyıcı ortam içindeki homojen ve küçük taneli dağılmışlık durumunun korunması süreci. Kararlılaştırma, iki temel işlerge (mekanizma) aracılığıyla gerçekleştirilir: (a) Pigment yüzeyleri, uygun katkılar kullanılarak elektrik yüklü hale getirilirler; böylece aynı yükle yüklü taneciklerin birbirini itmesi sonucunda pigment topaklaşması önlenmiş olur; (b) Pigment seven gruplar içeren polimerik dispersiyon katkıları, pigment çevresinde oluşturdukları tabakayla, pigmentlerin çarpışarak topaklaşmalarını önlerler (:uzaysal engellemeyle kararlılaştırma).
Pigment ve dolguların, reçine ve çözgenden oluşan akışkan içindeki dispersiyonunu (a) daha kısa zamanda ve daha az enerji harcayarak gerçekleştirmek, (b) daha uzun süre kararlı kılabilmek amacıyla boya formüllerine eklenen katkıların genel adı.
Gerek aglomerat gerekse agregat biçimindeki pigment topaklarının, bağlayıcı ve çözgen ortamında parçalanması. Pigment ve dolguların dispersiyonu, yüksek devirli karıştırıcılarda ve yaş değirmenlerde gerçekleştirilir.
Bir ya da bir kaç ucunda pigment ilgisi yüksek grupların bulunduğu, polimerik dallı/zincirli gövdesinin de boya bağlayıcı ve çözgenleriyle uyuşurluğunun yüksek olduğu dispersiyon katkıları. Polimerik dispersiyon katkıları, büyük molekülleriyle, tutundukları pigmentin çevresinde, diğer pigmentlerin yaklaşmasını engelleyen bir tabaka oluştururlar. Dolayısıyla, uzaysal engellemeyle dispersiyon kararlılığı sağlarlar.
Terim
Tanım
1) Scattering of a substance in another substance in small particles.
2) Homogeneous and stable mixture obtained by dispersion process.
Process of preserving the homogeneous and dispersed state of the pigments in the paint. Stabilization is achieved by two basic mechanisms: (a) Pigment interfaces are electrically charged using convenient additives, therefore repulsion force between particles of similar charge keeps the pigments from agglomeration; (b) Polymeric dispersion additives carrying pigment-loving groups prevents the pigments from agglomeration by forming a polymer layer around the pigment particle (: steric hindrance)
General name for additives that are used to (a) perform dispersion of pigments and fillers using less energy in shorter time, (b) increase dispersion stability in the fluid composed of resin and solvent.
Breaking down of pigment flocculates which are combined as agglomerates or aggregates, in a binder and solvent medium. Dispersion of pigments and extenders is performed using high-speed dispersers and wet mills.
Dispersion additives having a branched/chained backbone which is compatible with paint resins and solvents in addition to having pigment affinic groups. Owing to their large molecules, polymeric dispersing additives form a layer around the pigment molecule they attach to so that other pigments are prevented from coming close. Therefore, they provide dispersion stabilization by steric hindrance.