Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Polyester reçinelerinin iyi bir çözücüsü olan, dimetil glutarat, dimetil süksinat ve dimetil adipatın karışımından oluşan bir çözgen. Üç esterin karışım oranları, üreticiden üreticiye değişmektedir. Invista’nın yaygın kullanılan ürünü DBE’nin tipik bileşimi ve bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:

Tipik kimyasal formülü:
% 59 Dimetil glutarat Y
% 20 Dimetil süksinat
% 21 Dimetil adipat


Kaynama aralığı: 196-225°C; etere göre buharlaşma sayısı: >100; özgül ağırlığı: 1,092; kırma indisi: 1,423; parlama noktası: 103°C
Terim
Tanım
Solvent that is obtained from blending of dimethyl glutarate, dimethyl succinate and dimethyl adipate and that is a strong solvent for polyester resins. Blending ratio of three esters differs according to the producer. Typical composition and some properties of a widely used product of Invista, named DBE, are given below:

Typical chemical composition:
59% Dimethyl glutarate
20% Dimethyl succinate
21%Dimethyl adipate


Boiling range: 196-225°C; evaporation number relative to ether: >100; specific gravity: 1,092; refractive index: 1,423; flash point: 103°C