Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Deniz konteynerlerinin iç ve dış yüzeylerinin boyanmasında kullanılan boyalar. Bu amaçla kullanılan dış yüzey boyalarından beklenen birincil işlev, yüksek korozyon ve su direncidir. Bu amaçla, epoksi esaslı astarlar ve akrilik, klor kauçuk veya alkid esaslı son katlar kullanılır. İç yüzey boyalarından beklenense, taşınacak kuru yükten konteyner iç yüzeylerinin etkilenmemesi ve taşınacak kuru yüke konteyner iç yüzeylerinden ve boyadan bir bulaşıklık olmamasıdır.
Terim
Tanım
Coatings used for interior and exterior surfaces of sea containers. Primary function of exterior coatings is high resistance against corrosion and water. For this purpose, epoxy based primers and, acrylic, chlorinated rubber or alkyd based top coats are used. Interior coatings are expected not to be affected by the dry load carried in the container and to prevent contamination of the dry load by container’s interior surface or the coating itself.