Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boyalı filmin, uygulama yüzeyinde şekilsel değişikliklere yol açacak şiddetteki darbelere rağmen yırtılma, yüzeyden kalkma gibi kusur oluşumlarına karşı direnci. Bu amaçla boyalı yüzeyin üzerine, sabit ağırlıklı bir topuz, giderek artan yüksekliklerden düşürülür. İlk hasarın gözlendiği sırada uygulanan darbenin şiddeti, topuzun kütlesiyle düşme yüksekliğinin çarpımı olarak belirtilir (örn. kg.cm, lb.ft gibi).
Bir yüzeyin sertleşmiş boya filminin yapışmış halde bulunduğu metal levhanın arka yüzeyine, belli bir ağırlıktaki topuzun artan yüksekliklerden düşürülmesiyle oluşan darbeye boya filminin direnci denir. Ayrıca Bkz. Darbe direnci
Terim
Tanım
Resistance of a coating film to surface defects such as ripping and delamination even under impacts that can cause physical changes in substrate. For this purpose, a ball of standard mass is dropped onto coated surface from gradually increasing altitudes. The impact strength is described as product of ball mass and drop distance at the point of first visible damage. (e.g., kg.cm, lb.ft etc.)
The impact caused by falling of a weighed plunger from a gradually increased height onto the back of metal panel of a cured paint film is called reverse impact strength. See Also Impact resistance