Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
0,7 atm’den daha düşük pozitif basınçta hava kullanılarak, hava ile boyanın tabanca içinde karışmasıyla, atomizasyonun daha az hava kullanılarak yapılmasını sağlamak üzere tasarlanan boya püskürtme tabancaları. LVLP püskürtme tabancalarıyla hem yüksek aktarım etkinliği hem de yüksek yüzey kalitesi hedeflenmektedir.
Terim
Tanım
Spray guns designed to provide the atomization of paint using less air by mixing the paint in the gun with air at less than 0,7 atm positive pressure. LVLP spray guns are used for high transfer efficiency and high surface quality.