Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boya sektöründe daha sık olarak, yaş boyanın veya kuru filmin elektriksel iletkenliğinin belirtilmesi amacıyla kullanılır. 1) Çözgenli bir boyanın elektrostatik püskürtme yöntemiyle uygulanabilmesi için, çözgenli yaş boyanın elektriksel iletkenliğinin uygun olması önemlidir. 2) Kuru filmin elektriksel iletkenliğiyse özellikle şu açıdan önemlidir: Uygulanmış boyanın kuru filmi yeterince iletkense, üzerine ikinci bir katın elektrostatik püskürtmeyle veya elektroforez yöntemiyle uygulanması mümkün olur.
Yaş boyaların elektrostatik uygulamalarında, elektriksel devrenin tamamlanabilmesi için, boyanacak yüzeye ulaşan boya zerreciklerinin, üzerlerindeki yükü yüzey üzerinden toprağa aktarabilmeleri gerekir. Bunun için de, uygun çözgenler ve katkılsar kullanılarak, yaş boyanın elektriksel iletkenliğinin yeterli hale getirilmesi gerekir.
Terim
Tanım
In coatings industry, conductivity is frequently used to state the electrical conductivity of wet coating or dry coating film. 1) It is important that electrical conductivity of a solventborne wet coating is convenient for electrostatic spraying application. 2) If a dry coating film is conductive enough, it enables application of another layer of coating by electrostatic spraying or electrophoresis.
To complete the electrical circuit during wet paint electrostatic applications, the paint droplets reaching the surface to be coated should transfer the charge to the ground. Thus, the conductivity of the paint should be adjusted using proper solvents and additives.