Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir rengi belirleyen parametrelerin renkölçer (colorimeter) veya tayfölçer (spectrometer) aracılığıyla belirlenmesi. Ayrıca Bkz. Renkölçer,Tayfölçer,Renk spektrometresi
Renkli yüzeylerden yansıyan ışığın, Renkölçer (colormeter, colorimeter) ve Renk spektrometresi cihazlarıyla analiz edilmesi yoluyla renk ölçümleri yapılır. Ayrıca Bkz. Tayfölçer
Terim
Tanım
Determination of color defining parameters by colorimeter and spectrometer. See Also Colorimeter, Color Spectrometer
Color measurement is performed by analysing the light reflected from a colored surface by using Colormeter, Colorimeter or Color spectrometer. See Also Spectrometer