Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Herhangi bir renk için aletsel olarak belirlenen X, Y ve Z üçlü uyarıcı değerlerini, toplamı biri veren ondalık kesirlere dönüştürmek suretiyle elde edilen renk parametreleri. Böylelikle, rengi üç boyutta tanımlayan üçlü uyarıcı değerler yerine, iki boyutlu daha basit bir renk koordinat sistemi oluşturulmuş olur.
Tek bir dalga boyundaki ışık ışınlarından oluşan ışık. Monokromatik ışık, bazı saf metallerin ısıtılması sonucunda oluşan ışıma sonucunda ya da çok dalga boylu ışık demetlerinin prizmalardan (veya monokromatörlerden) geçirilmesiyle elde edilirler.
İlk başta, bileşiminde birden fazla renkte ışık bulunan görünür ışık hüzmesine verilen ad. Zaman içinde, anlam genişlemesiyle bileşenleri görünür bölgede yer alıp almadığına (yani renkli=kromatik olup olmadığına) bakılmaksızın, “birden fazla dalga boyundaki ışınlardan oluşan ışık” anlamında kullanılmıştır.
Terim
Tanım
Color parameters obtained by converting measured X, Y and Z values of any color to decimal numbers that sum up to 1. This way, instead of three parameters, an easier two-dimensional color coordinate system is obtained.
Monochromatic light is a light ray of a single wavelength. It is produced either by radiation caused by heating up some pure metals or by passing the polychromatic light through prisms (Monochromators).
Formerly, polychromatic light was defined as visible light array composed of many light rays in various colors. With the semantic extension in the course of time, this definition has changed to define light composed of light rays with many different wavelengths irrespective of whether it is in visible region or not.