Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Ağırlıklı ham maddesini silikanın (SiO2) oluşturduğu saydam ya da yarı saydam bir inorganik maddedir. Soda camı, borosilikat camı, fosfatlı cam ve kristal (kurşunlu cam) gibi alt türleri vardır.
Kristal yapılı olmayan polimerlerin, ısıtıldıkça, kırılgan ve camsı bir yapıdan, elastomerik davranışlı bir yapıya dönüşümünün belirgin bir hal aldığı sıcaklık.
Terim
Tanım
Transparent or semi-transparent inorganic substance, main raw material of which is silica (SiO2). There are sub-groups such as soda-lime-silica glass, borosilicate glass, phosphate glass and crystal (lead glass).
Temperature at which amorphous polymers undergo an evident transformation from brittle to elastomeric behaviour upon heating.