Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (Commission Internationale de l’Eclairage, CIE) tarafından oluşturulan “matematiksel yapılı” bir renk tanımlama sistemi. Sistem, renkleri tanımlarken, insan gözündeki konik yapılı ışık algılama hücrelerinin üç tipte olduğu ve bunların mavi, yeşil ve kırmızı ışıklara hassas olduğu bilgisini temel alır. Buradan hareketlenerek yapılan modelleme sonucunda her renk; L, a ve b kısaltmalarıyla anılan üç bileşen cinsinden ifade edilir. CIE Lab renk sistemi, rengi belirlenecek olan nesnenin yanı sıra, ışığa ve gözlemciye ilişkin tanımlar da getirdiği için diğer renk tanımlama sistemlerine oranla daha hassas ve tekrarlanabilen sonuçlar verir. Ayrıca Bkz. Renk tanımlama sistemleri
Terim
Tanım
Mathematically structured color identification system developed by International Commission on Illumination (Commission Internationale de l’Eclairage, CIE). The system is based on the fact that there are three types of conical shaped light perception cells in human eye and those cells are sensitive to blue, green and red lights. Taking this fact in to account, each color is expressed in terms of three variables; L, a and b. Because it takes the light and the observer into account together with the object, CIE Lab color system gives more sensitive and reproducible results compared to the other color identification systems. See Also Color identification systems