Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sulu ortamda (+) yüklü asıltılar halinde bulunan boya zerreciklerinin, doğru akım altındaki bir devreye katot olacak biçimde bağlanan iletken yüzeyli eşyayı kaplamasıyla oluşturulan organik kaplamalar. Katodik elektro kaplamalar, en yaygın olarak otomobil gövdelerinde kullanılırlar. Yapışmanın mükemmelliği, bu kaplamaların çok yüksek korozyon dirençleri sağlamasına yol açar. Bu kaplamalara kataforetik kaplamalar da denir.
Odunu hava koşullarına ve çürümeye karşı dayanıklıdır. İçerdiği sedir yağının kokusu güveleri kovduğu için giysi dolabı yapımında masif ya da kaplama olarak kullanılır. Koku soğurma özelliği nedeniyle, ayakkabı dolabı yapımında da yararlanılan bir ağaçtır. Bazı türleri gitar gövdesi ve sapının yapımında da kullanılır.
Terim
Tanım
Organic coatings formed by coating of an object- having a conductive surface- connected to a circuit as the cathode by positively charged paint particles suspended in aqueous medium under direct current. Cathodic electrodeposition coatings are most widely utilized for automotive coatings. Perfect adhesion enables superior corrosion resistance. These coatings are also known as cataphoretic coatings.
Its wood is resistant to weather conditions and decaying. The odor of cedar oil keeps moths away therefore it is used for the production of wardrobes as solid wood or veneer. Besides, due to its odor absorption property, shoe cabinets are made of cedar. Some types of cedar wood are used to produce guitar body and headstock.