Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Belli miktardaki çözgenin, 20°C sıcaklık ve %65 bağıl nem koşullarında tamamen buharlaşması için geçen sürenin, aynı miktarda referans çözgenin, aynı koşullar altında tamamen buharlaşması için geçen süreye oranı “buharlaşma sayısı” olarak tanımlanır. Referans çözgen olarak Avrupa’da yaygın olarak dietil eter kullanılır. Amerika’da ve Uzak Doğu’da ise daha yaygın kullanılan referans çözgen n-bütil asetattır.
Terim
Tanım
“Evaporation number” is defined as the ratio of time spent to completely evaporate a certain amount of solvent at 20°C temperature and 65% relative humidity, to the time spent to completely evaporate the same amount of reference solvent under same conditions. Diethyl ether is widely used as the reference solvent in Europe. In America and Far East, the most widely used reference solvent is n-butyl acetate.