Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir çözgenin ya da bir çözgen karışımının, aynı miktardaki referans çözgene oranla ne kadar daha hızlı buharlaştığını veren kat sayı. Referans çözgen olarak dietil eter veya bütil asetat yaygın olarak kullanılır. Ayrıca Bkz. Buharlaşma sayısı
Terim
Tanım
The coefficient indicating how fast a solvent or a solvent blend evaporates compared to a reference solvent. Diethyl ether and butyl acetate are widely used as referance solvents. See Also Evaporation number