Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Baritten yola çıkılarak, önce baryum sülfür (BaS) eldesi, sonra da BaS’ün sodyum sülfatla (Na2SO4) tepkimeye sokulması sonucunda elde edilen sentetik baryum sülfat (BaSO4). İzole edilerek öğütüldükten sonra yüksek nitelikli dolgu olarak kullanılır.
Terim
Tanım
Synthetic barium sulfate (BaSO4) obtained starting from baryte, forming first barium sulfur (BaS), followed by reaction of BaS with sodium sulfate (Na2SO4). After isolation and grinding, Blanc fixe is used as high quality filler.