Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Benzoguanaminle formaldehidin polimerleşmesi sonucunda sentezlenen reçinelerdir. Organik kaplamalarda kullanımı bazı fırın astarlarla sınırlıdır.
Terim
Tanım
Class of resins synthesized from polymerization of benzoguanamine with formaldehyde. Their use in organic coatings is limited to some oven-cured primers.