Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Benzoguanamin formaldehit reçinelerinin üretiminde kullanılan bileşik.
Kimyasal adı: 1,3-Diamino-5-fenil-2,4,6-triazin

Erime noktası: 227°C
Benzoguanaminle formaldehidin polimerleşmesi sonucunda sentezlenen reçinelerdir. Organik kaplamalarda kullanımı bazı fırın astarlarla sınırlıdır.
Terim
Tanım
Compound used in the production of benzoguanamine formaldehyde resins.
Chemical name: 1,3-Diamino-5-phenyl-2,4,6-triazine

Melting point: 227°C
Class of resins synthesized from polymerization of benzoguanamine with formaldehyde. Their use in organic coatings is limited to some oven-cured primers.