Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen, ağırlıklı olarak alifatik yapılı hidrokarbonlardan oluşan bir sıvıdır. . Temel kullanım alanı, içten yanmalı motor yakıtı olmakla birlikte, boya çözgeni olarak da kullanılabilir. Boya çözgeni olarak, genel amaçla kullanılan benzinin yanısıra, farklı sıcaklık aralıklarında damıtılan bazı özel benzinler de kullanılır. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120’den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4’den 12’ye kadar karbon ihtiva ederler.
Terim
Tanım
Liquid that is obtained from distillation of raw petroleum and that includes mainly aliphatic hydrocarbons. While the main usage is in internal combustion engines, it is also used as a coating solvent. Besides the general purpose gasoline, some special gasoline types, distilled at different temperature intervals, are also used as coating solvents. Depending on the properties of the raw petroleum, gasoline can chemically contain more than 120 hydrocarbon types. Many of those hydrocarbons have saturated structures with 4 to 12 carbons on their backbone.