Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir gaz içindeki su buharı miktarının, aynı sıcaklıktaki gazın içerebileceği en yüksek su buharı miktarına (doygunluk miktarına) yüzde cinsinden oranına, o gazın bağıl nemi denir. En sık olarak, havanın bağıl neminden söz edilir.
Terim
Tanım
Percentage ratio of water vapour amount in a gas to maximum water vapor amount the gas can contain (saturation amount) at the same temperature. Relative humidity of air is frequently mentioned.