Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bazı selüloz türevleriyle polyester reçineleri üzerinde çözücü etkisi olan yavaş bir çözgen.
Kimyasal adı: Etilen glikol mono bütil eter asetat; bütoksi etil asetat (Butyl cellosolve acetate veya butyl oxytol acetate olarak da anılır).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 192°C; etere göre buharlaşma sayısı: 190; özgül ağırlığı: 0,941; kırma indisi: 1,4139; parlama noktası: 75°C
Terim
Tanım
“Slow” solvent that has a dissolving effect on some cellulose derivatives and polyester resins.
Chemical name: Ethylene glycol mono butyl ether acetate; butoxy ethyl acetate (also called butyl cellosolve acetate or butyl oxytol acetate)
Chemical formula:

Boiling point: 192°C; Evaporation number relative to ether: 190; specific gravity:0,941; refractive index: 1,4139; flash point: 75°C