Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Selüloz türevi reçinelerle, polyester ve kısa yağlı alkid reçineleri esaslı çözgenli boyalarda kurumayı geciktirmek amacıyla, %1-2 gibi düşük oranlarda kullanılan kuyruk çözgen.
Kimyasal adı: dietilen glikol mono bütil eter asetat' dır. Butyl carbitol acetate da denir).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 247°C; etere göre buharlaşma sayısı: >1200; özgül ağırlığı: 0,979; kırma indisi: 1,4262; parlama noktası: ~108°C
Terim
Tanım
Tail solvent used to retard drying of cellulose derived resins, polyester and short oil alkyd based solvent-borne coatings at low quantities such as 1-2 %.
Chemical name: diethylene glycol mono ether acetate (also called butyl carbitol acetate)
Chemical formula:

Boiling point: 247°C; Evaporation number relative to ether: >1200; specific gravity:0,979; refractive index: 1,4262; flash point: ~108°C