Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Nitroselüloz, epoksi esaslı çözgenli boyalarda kurumayı geciktirmek ve sulu organik kaplamlarda “ağır” yardımcı çözgen (co-solvent) olarak %1-2 gibi düşük oranlarda kullanılan bir kuyruk çözgen.
Kimyasal adı: Dietilen glikol mono bütil eter; 2-(2-bütoksi-etoksi) etanol (Butyl carbitol de denir)
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 230°C; etere göre buharlaşma sayısı: ~1200; özgül ağırlığı:0,954; kırma indisi; 1,4322; parlama noktası: 105°C
Selüloz türevi reçinelerle, polyester ve kısa yağlı alkid reçineleri esaslı çözgenli boyalarda kurumayı geciktirmek amacıyla, %1-2 gibi düşük oranlarda kullanılan kuyruk çözgen.
Kimyasal adı: dietilen glikol mono bütil eter asetat' dır. Butyl carbitol acetate da denir).
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 247°C; etere göre buharlaşma sayısı: >1200; özgül ağırlığı: 0,979; kırma indisi: 1,4262; parlama noktası: ~108°C
Terim
Tanım
Tail solvent used to retard drying of nitrocellulose, epoxy based solvent-borne coatings and as a “heavy” co-solvent in waterborne organic coatings at low quantities such as 1-2 %.
Chemical name: Diethylene glycol mono butyl ether; 2-(2-butoxy-ethoxy) ethanol ( also called Butyl carbitol)
Chemical formula:

Boiling point: 230°C; Evaporation number relative to ether: ~1200; specific gravity:0,954; refractive index: 1,4322; flash point: 105°C
Tail solvent used to retard drying of cellulose derived resins, polyester and short oil alkyd based solvent-borne coatings at low quantities such as 1-2 %.
Chemical name: diethylene glycol mono ether acetate (also called butyl carbitol acetate)
Chemical formula:

Boiling point: 247°C; Evaporation number relative to ether: >1200; specific gravity:0,979; refractive index: 1,4262; flash point: ~108°C