Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boyanacak yüzeylerin üzerinde bulunan yağların ve oksit tabakalarının, asit çözeltileri kullanılarak; yağsa, suda çözünen sabunlar oluşturarak, oksitse, suda çözünür tuzlar oluşturarak yüzeyden uzaklaştırılması. Diğer asitlerden farklı olarak, kromik asit ve fosforik asit yüzeydeki metal oksit tabakalarını çözmek yerine, metal yüzeyine kuvvetli yapışan ve elektro kimyasal olarak pasif davranan metal kromat ve metal fosfat tabakaları oluşturdukları için, özellikle tercih edilirler.
Terim
Tanım
Removal of oils and oxide layers on a surface with acid solutions, either by saponification of oils to obtain water soluble soaps or by formation of water soluble salts from oxides. Chromic acid and phosphoric acid are especially prefered for surface cleaning because they form metal chromate or metal phosphate layers strongly adhering to the metal and behave as electrochemically inactive metals rather than dissolving the metal oxide layers like most of the other acids do.