Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir kimyasalda mevcut olan asit gruplarının miktarının ölçüsü. Boya sanayiinde, yaygın olarak, bağlayıcıların asit değerinden söz edilir. Asit değeri, 1 gram katı reçinede mevcut olan asit gruplarını nötrleştirmek için harcanması gereken potasyum hidroksitin (KOH) mg cinsinden miktarı olarak ifade edilir (örn. 30 mg KOH/g katı reçine gibi).
Terim
Tanım
Measure of amount of acid groups present in a chemical. In coating industry, acid value of binders are widely mentioned. Acid value is defined as the amount of potassium hydroxide (KOH) in mg needed to neutralise the acid groups present in 1 gram of solid resin (e.g. 30 mg KOH/g solid resin).