Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Kimyasal adı: 2,4-pentandion
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 140ºC, Özgül ağırlığı: 0,975, Kırılma indisi:1,452, Parlama noktası: 34ºC
Selüloz türevi reçinelerinin, polivinil asetatın, kısa yağlı alkid reçinelerin ve doğal reçinelerin iyi bir çözgeni.
Kimyasal adı: Propan-2-on, dimetil keton
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 56,2°C; etere göre buharlaşma sayısı: 2,1; özgül ağırlığı: 0,791; kırma indisi: 1,3587; parlama noktası: <-20°C
İki aseton molekülünün yoğuşma tepkimesiyle elde edilen; selüloz türevi reçinelerle polyester esaslı boyalarda kullanılan, hem keton hem alkol karakterli çözgen.
Kimyasal adı: 4-hidroksi-4-metil pentan-2-on.
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 167,9°C; etere göre buharlaşma sayısı: 135; özgül ağırlığı: 0,938; kırma indisi: 1,4241; parlama noktası: 58°C
Terim
Tanım
Chemical name: 2,4-pentanedion
Chemical formula:

Boiling point: 140ºC, Specific gravity: 0,975, Refractive index:1,452, Flash point: 34ºC
Strong solvent for cellulose derived resins, polyvinyl acetate, short oil alkyd resins and natural resins.
Chemical name: Propane-2-on, dimethylketone
Chemical formula:
Boiling point: 56,2°C; evaporation number relative to ether: 2,1; specific gravity: 0,791; refractive index: 1,3587; flash point: <-20°C
Solvent, of both ketone and alcohol character, obtained from condensation reaction of two acetone molecules and utilized in cellulose derived resins and epoxy based coatings.
Chemical name: 4-hydroxy-4-methyl pentane-2-one.
Chemical formula:

Boiling point: 167,9°C; evaporation number relative to ether: 135; specific gravity: 0,938; refractive index: 1,4241; flash point: 58°C